Anpassa Windows 10 Action Center-knappar

Windows 10 har ett meddelandecenter med snabbåtgärdsknappar. De är användbara för att snabbt få åtkomst till vissa inställningar och nätverksalternativ för att aktivera funktioner som "Night Light", "Airplane Mode" med ett klick. Du kommer inte att kunna anpassa meddelandecentret helt, men du kan ta bort de extra genvägsknapparna som du inte behöver och lägga till andra du behöver. I denna handledning visar vi dig hur du ställer in Action Center med högerknappar (genvägar) för snabb åtkomst på din dator.

Så här anpassar du knapplayouten i Notifieringscenter

Öppna "Alla parametrar" och välj sedan "System".

Action Center-inställningar


Gå till " Meddelanden och åtgärder " och till höger ser du åtgärdscentrets layout.

Ordna : Layouten du ser i avsnittet Snabbsteg är densamma som i Action Center. Du kan snabbt ordna om knapparna genom att helt enkelt dra och släppa varje objekt till önskad plats. Toppnivåobjekt är alltid synliga, även om sektionen har kollapsat, så det är en bra idé att rikta in de knappar du använder mest på den raden.

Ordna knappar i actioncenter

Lägg till eller ta bort : Windows 10 kan du ha knappar listade i Action Center och när som helst kan du bestämma vilken du ska använda. Klicka bara på länken Lägg till eller ta bort snabbåtgärder och slå på vippomkopplaren för de alternativ du vill ha.

Lägg till eller ta bort snabbåtgärder