Dolda mappar i Windows 10 - Hur man döljer och visar

Dolda filer och mappar i Windows 10 används av systemet och programmen för att dölja dem så att användaren inte tar bort dem av misstag. Dolda mappar döljs specifikt för användare, eftersom de är viktiga i systemet, och om du tar bort dem kan det leda till felaktig användning av Windows 10 eller en viss applikation. Ibland finns det undantag från regeln. Att veta hur du aktiverar dolda mappar i Windows 10 kan hjälpa dig att felsöka och andra problem som kan uppstå på ditt system. Ibland måste du visa dolda mappar för att rensa " Temp " och alla möjliga tillfälliga filer som blir igensatta på systemdisken. Kom ihåg! Det finns två typer av dolda mappar i Windows 10 - systemmappar och skyddade systemfiler, som kan visas på olika sätt. Låt oss ta en titt på hur du visar dolda mappar i Windows 10.

Så här visar du dolda mappar och filer i Windows 10

Metod 1 . Detta är det snabbaste sättet att visa dolda systemfilmappar i Windows 10. Det visar inte skyddade systemfiler och mappar (se metod 2). Öppna Explorer, aka "Den här datorn ". Klicka på fliken Visa och markera rutan Dolda objekt . Om du inte har fliken "Visa", sträck sedan fönstret bredare så visas det.

Konfigurera dolda objekt i Windows 10

Metod 2 . Om du behöver visa skyddade systemmappar och filer i Windows 10 som inte visas när du använder metod 1, analyserar vi hur du visar dem. tryck på Win + R- kombinationen och ange control.exe-mappar för att öppna mappegenskaperna. gå till fliken " Visa " och hitta två objekt:

  1. Dölj skyddade systemfiler (rekommenderas). - Avmarkera rutan för att visa mappar.
  2. Visa dolda filer, mappar och enheter. - Ställ in värdet.

Skyddade systemfiler och dolda mappar