Undantag för Windows 10-åtkomstbrott

Det finns tillfällen när vi kör ett program i Windows, systemet returnerar ett felmeddelande som indikerar att ett undantag för åtkomstbrott har inträffat . Denna typ av fel innebär att någon del av koden för programmet eller applikationen som du försöker köra försöker komma åt en skyddad minnesadress och har nekats åtkomst. För att lösa deLäs mer »