Så här hittar du GUID för en hårddisk och volym i Windows 10

Skivor och volymer i Windows 10 har en unik identifierare som kallas GUID. Om du behöver hitta GUID för en enhet eller volym i Windows 10 och föredrar det enklaste sättet kan du använda Diskpart-verktyget och ett enkelt PowerShell-kommando. Att utföra ovanstående kommandon leder inte till dataförlust. Du kan köra dem på din systemdisk medan den fortfarande används.

Hur man hittar GUID för en hårddisk

Om du behöver hitta GUID för den externa hårddisken eller den som för närvarande används öppnar du en kommandotolk som administratör och anger följande kommandon:

  1. Diskpart - Starta verktyget.
  2. list disk - Visar en lista över alla anslutna enheter.
  3. select disk 1- Välj den enhet du behöver. Bilden visar att jag har två av dem. Jag valde nummer 1 för den externa hårddisken.
  4. uniqueid disk - Visar hårddiskens kod (ID).

Ta reda på disk-ID via CMD

Hur man hittar GUID för en volym

Om du behöver hitta volym-GUID öppnar du PowerShell som administratör och anger kommandot:

  1. GWMI -namespace root\cimv2 -class win32_volume | FL -property DriveLetter, DeviceID

Ta reda på volym-ID via PowerShell