Hur man kontrollerar om din Intel-processor fungerar korrekt

Undrar du om din Intel-processor fungerar som den ska? Undrar du om Intel-processorn du köpte från en mindre känd källa är äkta eller inte? Vill du veta om de funktioner som stöds av din Intel-processor? Låt oss ta allt ifrån varandra med det officiella Intel Processor Diagnostic Tool för Windows Processor Diagnostics. CPU-belastningstestet är ett av de viktiga testerna som utförs av denna programvara. CPULoad-verktyget kontrollerar processorn för att se om processorn klarar 100 procent belastning. På fliken CPU-funktioner hittar du alla funktioner som stöds av din Intel-processor.

Intel Processor Diagnostic Tool för Windows 10

Intel Processor Diagnostic Tool är ett gratis program utvecklat av Intel Corporation. Kan bara testa Intel-designade processorer och kan inte testa andra processorer. Med Intel Processor Diagnostic Tool kan du kontrollera om din dators Intel-processor fungerar korrekt. Programvaran är enkel att använda. Programmet utför en serie tester, inklusive Intel Authenticity, Brand String, Cache, MMXSSE, IMC, GPUStressW, CPU Load, CPU Frequency, PCH, SPBC, och visar testresultaten. Startar också temperaturövervakning för att kontrollera om processorn överhettas. Instrumentet visar också de lägsta och högsta temperaturer som registrerats under dessa tester.

Intel Processor Diagnostic Tool

Ladda ner Intel Processor Diagnostic Tool för Windows

Gå till Intels webbplats och ladda ner Processor Diagnostic Tool. Öppna Aktivitetshanteraren för att ta reda på märkningen av din Intel-processor och välj den från listan för nedladdning.

Ladda ner Intel Processor Diagnostic Tool